Ton Koster ere lid OVV

Tijdens de jaarvergadering van Oranje Vereniging Voorhout op vrijdagavond 8 april in de Tulperij is Ton Koster benoemd tot erelid.

Ton Koster is sinds 1979 als commissielid betrokken bij de vereniging. Hij vormde daarmee een schakelpunt met Scouting Boerhaavegroep Voorhout. Zij gingen vanaf dat moment de Oranje Vereniging Voorhout helpen met de uitvoering van de Najaarsfeesten. Zij verzorgen nog steeds het hekkenteam en parcours beveiliging. Ton is er altijd bij de activiteiten van de OVV. Wie heeft niet bij hem eieren gegooid of ’s middags hem gezien bij het tonknuppelen. Ton draait ook de OVV-sectie tijdens het luchtkussenfestival. Ton is regelmatig te vinden bij de opslag als er een klus te doen is. Afgelopen jaar was hij samen met zijn zoon Eric druk met het bouwen van de nieuwe trein/ trekker. Ton is sinds 2011 ook bestuurslid, waardoor zijn activiteiten ook  voldoende aandacht krijgen. Zo’n inzet vraagt om een bepaalde blijk van waardering.

Voorzitter Ton Wolvers overhandigde Ton Koster de schaal die behoort bij zijn benoeming als erelid van Oranje Vereniging Voorhout.

Wij feliciteren hem nogmaals met deze benoeming.
 
Share our website