Ruud van Wouw erelid OVV

Ruud van Wouw heeft tijdens de aftrap van de najaarsfeesten uit handen van voorzitter Ton Wolvers de schaal met inscriptie: “Erelid van Oranje Vereniging Voorhout” ontvangen. Ruud heeft vele jaren zitting gehad in het bestuur, als 2e secretaris, zelfs bij verschillende voorzitters. Buiten deze bestuursfunctie verzorgt Ruud al vele jaren de bekers en medailles die te winnen zijn tijdens onze activiteiten.
De distributie van ons voorjaars-en najaarsboekje is ook al vele jaren in handen van hem. Het bestuur benoemd hem als erelid van Oranje Vereniging Voorhout.
Ruud, van harte gefeliciteerd!
Share our website