Overlijden medewerker

Vanmorgen hebben we te horen gekregen dat vrijwilliger en erelid Gerard Allard is overleden. Gerard was sinds 1999 als vrijwilliger betrokken bij de vereniging. Hij heeft in zijn tijd bij de vereniging verschillende taken uitgevoerd waaronder bestuurslid in de functie van 2e secretaris. Tijdens de feestweek bezocht hij de scholen die spelletjes hadden geleend en was betrokken bij het biljarten, bridgen en tonknuppelen. Hij zorgde de laatste jaren voor een hapje en drankje voor de vrijwilligers die alle materialen verzorgen vanuit de opslag tijdens de feestweek en assisteerde de rest van het jaar ook bij het onderhoud aan die materialen. Voor de seniorenmiddag, in januari, verzorgde hij vele jaren de bloembollen of plantjes die aan het einde van de middag meegegeven werden aan de bezoekers. Hij is ook jaren de contactpersoon voor de adverteerders van ons boekje geweest. Tijdens Koningsdag of 5 mei was hij betrokken bij het uitdelen van de taarten en broden.
Gerard heeft heel veel voor de Oranje Vereniging Voorhout gedaan en was een zeer gewaardeerd vrijwilliger.

We wensen de familie en naasten van Gerard sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.
Bestuur Oranje Vereniging Voorhout

Share our website