​Voorhoutse najaarsfeesten dit jaar in een afgeslankte vorm

Voorhoutse najaarsfeesten dit jaar in een afgeslankte vorm.

Voor ons als Oranje Vereniging Voorhout hebben de gestelde maatregelen grote consequenties gehad voor ons voorjaarsprogramma. Met de aanpassing in de regels konden we de blik naar onze najaarsfeesten richten. Voor de vergunningsplichtige evenementen dient bij de gemeente allerlei extra informatie over de handhaving van de coronaregels ingediend te worden. Deze extra regels gelden vooral voor activiteiten die veel bezoekers trekken en waarbij gepaste afstand houden tot elkaar een probleem kan gaan opleveren. Op basis van die regels organiseren we dit jaar helaas geen grote publieksactiviteiten.
Dus geen kermis, geen wielerronde, geen hardloopwedstrijden, geen lampionnenoptocht, geen braderie, geen solexrijden, geen tandemrijden etc. Het is duidelijk dat we door deze nieuwe regels de feestweek dit jaar niet op de gebruikelijke manier kunnen organiseren. Dat is heel spijtig! Maar we zijn tenslotte de Oranje Vereniging Voorhout en we vinden het geen optie om helemaal niets te doen voor onze inwoners. Om deze reden hebben wij besloten om sommige activiteiten aan de hand van de geldende regels door te laten gaan.
We kunnen allemaal wel wat gezelligheid en vertier gebruiken. Bij de activiteiten die doorgaan moet u zich vooraf digitaal aanmelden.

Welke activiteiten dit zijn kunt u in ons najaarsboekje lezen, dat in de derde week van augustus op uw deurmat zal vallen. Of volg ons via Facebook of kijk op onze website: www.oranjeverenigingvoorhout.nl.
Share our website