Gerard Allard benoemd tot erelid

Dinsdagmiddag 10 augustus werd Gerard Allard benoemd tot erelid van Oranje Vereniging Voorhout. Sinds 2003 is de heer Allard vrijwilliger bij Oranje Vereniging Voorhout. Van 2003 tot 2011 is de heer Allard bestuurslid geweest in de functie van 2e secretaris. Tijdens de feestweek bezoekt hij de scholen die spelletjes hebben geleend en is betrokken bij het biljarten, bridgen en tonknuppelen.
Hij verleent allerlei hand- en spandiensten, waaronder verfklussen.
Sinds een aantal jaren is de heer Allard tijdens de najaarsactiviteiten de kok en voorziet vele vrijwilligers van een hapje en drankje. Voor de seniorenmiddag, in januari, verzorgt hij al vele jaren de bollen of plantjes die aan het einde van de middag meegegeven worden aan de bezoekers. Hij is ook jaren de contactpersoon voor de adverteerders van ons boekje geweest. Tijdens Koningsdag of 5 mei is hij betrokken bij het uitdelen van de taarten en broden. De heer Allard is een veelzijdige vrijwilliger. Het bestuur van Oranje Vereniging Voorhout feliciteert Gerard Allard met de benoeming tot erelid van Oranje Vereniging Voorhout!


 
Share our website