Eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Carla Breuer

Vanaf woensdag 7 april zijn de voorjaars-en jubileumboekjes van Oranje Vereniging Voorhout huis-aan-huis bezorgd.
Dit voorjaar is er een extra boekje, buiten ons vertrouwde voorjaarsboekje heeft u ook ons jubileumboekje, een bewaarexemplaar, ontvangen.
Het jubileumboekje is tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers van de Historische Kring Voorhout. Deze is met prachtige teksten en meer dan 200 foto’s een goed gevuld historisch boekje geworden. Waarschijnlijk herkent u veel bekende gezichten of stukjes tekst die u nog herinneren aan een van de activiteiten waar u misschien zelf vroeger aan mee heeft gedaan. Het jubileumboekje laat 75 jaar Oranje Vereniging Voorhout herleven.
Voorzitter Ton Wolvers heeft het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Carla Breuer.
Voor het jubileumboekje

Share our website