‘75 jaar bevrijding’ Kinderkunst in de kijker

In de aanloop naar 75 jaar herdenking en bevrijding in mei 2020 hebben de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) de handen ineengeslagen. Met de geweldige hulp van lokale en regionale kunstenaars is op de basisscholen een project uitgevoerd, waarbij leerlingen van de groepen zeven en acht nauw betrokken zijn geweest. Allereerst is er een introductie geweest over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Daarbij is zowel aandacht besteed aan de ellende van de meidagen in 1940 als de beperkingen die de bezetting en onderdrukking met zich meebrachten. Daarna kwam de bevrijding met herstel van de daarbij horende democratische rechten en plichten.
De groepen acht van de basisscholen, hebben hun gevoelens daarna vastgelegd in gedichten. In de groepen zeven is onder leiding van kunstschilders gewerkt aan het zichtbaar maken van een aspect uit die periode. Doordat elke groep een andere begeleider had, zijn de resultaten heel verschillend.
Door de beperkende corona-maatregelen konden de gedichten en schilderijen vorig jaar niet tentoongesteld worden, Ze zijn daarom opgeslagen voor gebruik in betere tijden.
Besloten is om de kunstproducties alsnog te laten zien. Vanaf maandag 12 april zijn de eerste schilderstukken te zien. Nabij de spoorwegovergang zijn, in aanwezigheid van wethouder Arno van Kempen, beschilderde stoeptegels in het trottoir geplaatst. De tegels zijn beschilderd met begeleiding van Sonja van Egmond. Bij het plaatsen waren de jonge kunstenaars, die vorig jaar in groep zeven van de Antoniusschool zaten en nu veelal deel uitmaken van groep acht van de Avonturier, aanwezig. Zowel aan de kant van Jacoba van Beierenhof als aan die van de Churchilllaan zijn deze beschilderde tegels gelegd. Deze tweedeling onderstreept tevens de symboliek van de overgang van oorlog en bezetting naar vrijheid en democratie. De verwachting is dat veel wandelaars zich bij het zien van de tegels zullen realiseren dat de vrijheid doorgegeven moet te worden. En vooral ook dat vrijheid niet vrijblijvend of vanzelfsprekend is.
De overige schilderstukken en gedichten zullen in de komende dagen in Voorhout tentoongesteld worden in de etalages van winkels en de bibliotheek.